Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

doc. MUDr. Jozef Török, CSc.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • TÖRÖK, Jozef - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - BALIŠ, Peter. Contribution of the Institute of Normal and Pathological Physiology CEM SAS to the development of knowledge in the area of nitric oxide action in the regulation of cardiovascular system. In Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century : book of abstract. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, p. 11-12. ISBN 978-80-89991-12-9. (VEGA č. 2/0156/21 : Mezenterický perivaskulárny tuk a jeho špecifická úloha v regulácii črevnej cirkulácie u potkana pri rôznych režimoch príjmu potravy. VEGA č. 2/0153/21 : Hyperurikémia pri rôznych komorbiditách metabolického syndrómu - mechanizmy vplyvu kyseliny močovej na endotelovú funkciu a deformabilitu erytrocytov. International Symposium Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century) Type: AFG
  • VRANKOVÁ, Stanislava - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TÖRÖK, Jozef - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Effect of low-dose l-name pretreatment on no/ros balance and vasoactivity in l-name/salt-induced hypertensive rats. In 50. pracovní konference „Komise experimentální kardiologie“, 4. – 6. 10. 2023, Mikulov : Sborník Abstrakt. - Brno : SYMMA, spol. s r.o., 2023, p. 76. ISBN 978-80-11-03840-3. (APVV-22-0271 : Účinky mezenchymálnych kmeňových buniek a inhibítora HMGB1 na kardiovaskulárny systém po experimentálne vyvolanom infarkte myokardu v hypertenzii a diabetes mellitus. VEGA č. 2/0118/21 : Porovnanie antidepresívnych účinkov prírodného psychoplastogénu a aktivátora mTOR v animálnom modeli depresie) Type: AFK
  • ZEMANČÍKOVÁ, Anna - KVANDOVÁ, Miroslava - BALIŠ, Peter - TÖRÖK, Jozef. Effect of high-fat diet in combination with intermittent fasting on selected cardiometabolic parameters. In Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century : book of abstract. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, p. 50. ISBN 978-80-89991-12-9. (VEGA č. 2/0156/21 : Mezenterický perivaskulárny tuk a jeho špecifická úloha v regulácii črevnej cirkulácie u potkana pri rôznych režimoch príjmu potravy. VEGA č. 2/0153/21 : Hyperurikémia pri rôznych komorbiditách metabolického syndrómu - mechanizmy vplyvu kyseliny močovej na endotelovú funkciu a deformabilitu erytrocytov. SASPRO2 1368/03/02 : AMVADYMESE - Význam endotelovej α1AMPK v rozvoji vaskulárnej dysfunkcie a v procese metabolickej senescencie u potkanov s metabolickým syndrómom/diabetes mellitus II. typu. APVV-22-0154 : Kardiovaskulárna ochrana sprostredkovaná α1AMPK proti endotelovej dysfunkcii sprostredkovanej metabolickým syndrómom – identifikácia nových rizikových faktorov. International Symposium Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century) Type: AFG
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus