Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

doc. RNDr. Oľga Pecháňová DrSc.

National projects

-

Inhibícia ACE2 receptorov pri hypertenzii a obezite ako potenciálny model dôsledkov COVID-19: účinol S-nitrózokaptoprilu

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Pecháňová Oľga DrSc.

* CARDIOEND - Cardiovascular protection mediated by alpha 1 AMPK against metabolic syndrome-mediated endothelial dysfunction - identifying new risk factors

Kardiovaskulárna ochrana sprostredkovaná alfa 1 AMPK proti endotelovej dysfunkcii sprostredkovanej metabolickým syndrómom – identifikácia nových rizikových faktorov

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: Ing. Kvandová Miroslava PhD.

-

Protekcia kardiovaskulárneho systému pri experimentálnej hypertenzii a zlyhaní srdca inhibítorom sodíkovo-glukózového kontransportéra 2 -dapagliflozínom: efekt na srdce, cievy a obličky. Porovnanie s ACE inhibítorom kaptoprilom.

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Pecháňová Oľga DrSc.

Projects total: 3

Note: * cosolver