Information Page of SAS Employee

MUDr. Igor Riečanský, PhD. - publications

Publishing Activity in Year 2019

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Year:

Select a category:

 • BESTERCIOVÁ, Dominika - ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor. Vplyv tDCS mozočka na akustický úľavový reflex. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. 4.(Vega č. 2/0039/17 : Vplyv transkraniálnej stimulácie mozgu jednosmerným prúdom na senzorimotorické vrátkovanie u človeka. Fyziologické dny). Type: AFG
 • BESTERCIOVÁ, Dominika - ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor. The role of the cerebellum in modulating acoustic startle response. In Health Risk, Nutrition and Dietary Supplements: Oxidative Stress and Polyphenols in the Heart of Serbian Wineries. Third Joint Meeting of National Physiological Societies : final program and abstract book. - Kragujevac : Faculty of Medical Sciences, University of Kragujevac, 2019, p. 23. ISBN 978-86-7760-135-5.(Vega č. 2/0039/17 : Vplyv transkraniálnej stimulácie mozgu jednosmerným prúdom na senzorimotorické vrátkovanie u človeka. Third Joint Meeting of National Physiological Societies). Type: AFG
 • BESTERCIOVÁ, Dominika - ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor. The role of the cerebellum in modulating acoustic startle response. In VIIIth Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine : Through the Vision and Ideas create a Plan for Success. Book of abstracts. - Bratislava : Centrum of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 8.(Vega č. 2/0039/17 : Vplyv transkraniálnej stimulácie mozgu jednosmerným prúdom na senzorimotorické vrátkovanie u človeka. Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine 2019 : Through the Vision and Ideas Create a Plan for Success). Type: AFH
 • BESTERCIOVÁ, Dominika - ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor. Účasť mozočka na riadení akustického úľakového reflexu. In Slovenský lekár, 2019, roč. 2019, suplementum, s. 9. ISSN 1335-0234.(VII. Konferencia o biologickej psychiatrii, Piešťany, 30.5-1.6.2019. Vega č. 2/0039/17 : Vplyv transkraniálnej stimulácie mozgu jednosmerným prúdom na senzorimotorické vrátkovanie u človeka). Type: AFL
 • BUZGÓOVÁ, Katarína - BALAGOVÁ, Lucia - MARKO, M. - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Neuroendokrinná odpoveď v chladovom teste pod sociálnym tlakom v závislosti od percepcie stresu = Neuroendocrine response in socially evaluated cold pressor test in relation to stress perception. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2019, vol. 23, suppl. 1, p. 36. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Rozšiřující se prostor moderní psychofarmakologie. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Type: AFG
 • BUZGÓOVÁ, Katarína - CHOMANIČ, Pavol - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Cardiovascular responses to and acute stressor in women with schizotypal traits. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 13.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Type: AFL
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - CHMELOVÁ, Magdaléna - BALAGOVÁ, Lucia - MARKO, Martin - VRANKOVÁ, Stanislava - CEBOVÁ, Martina - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor. Chronic stress of post-weaning social isolation alters signaling via VGF/BDNF/TrkB and nitric oxide in the rat hippocampus. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 29.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Type: AFH
 • CHMELOVÁ, Magdaléna - BALAGOVÁ, Lucia - MARKO, Martin - VRANKOVÁ, Stanislava - CEBOVÁ, Martina - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor - HLAVÁČOVÁ, Nataša. Behavioral alterations induced by post-weaning isolation rearing of rats are accompanied by reduced VGF/BDNF/TrkB signaling in the hippocampus. In Neurochemistry International, 2019, vol. 129, art. 104473. (3.994 - IF2018). ISSN 0197-0186.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. VEGA č. 2/0151/18 : Interakcia metabolických faktorov a neurogénnej signalizácie pri experimentálnych modeloch depresie). Type: ADCA
 • CHMELOVÁ, Magdaléna - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor - HLAVÁČOVÁ, Nataša. Post-weaning social isolation of rats induces reduction in the gene expression of vascular endothelial growth factor (VEGF) in the hippocampus. In General Physiology and Biophysics, 2019, vol. 38, no. 4, p. 365-368. (1.309 - IF2018). ISSN 0231-5882.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy). Type: ADDA
 • CHMELOVÁ, Magdaléna - BALAGOVÁ, Lucia - MARKO, Martin - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor - HLAVÁČOVÁ, Nataša. Nitrergická signalizácia a neurotrofné faktory v modeli sociálnej izolácie u potkanov. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. 9-10.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Fyziologické dny). Type: AFG
 • CHMELOVÁ, Magdaléna - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor - HLAVÁČOVÁ, Nataša. Post-weaning isolation rearing of rats reduced hippocampal gene expression of vascular endothelial growth factor (VEGF) irrespective of sex. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 14.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Type: AFL
 • CHUDÁ, Zuzana - BUZGÓOVÁ, Katarína - BALAGOVÁ, Lucia - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Facial expression during socially evaluated cold pressor test in relation to stress perception in healthy men. In Summer school on stress : program & abstracts. - St.Petersburg, Russia : Pavlov institute of physiology of the russian academy of sciences, 2019, p. 46.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA 2/0022/18 : Nové prekurzory pre farmaceutiká na báze glykokonjugátov: vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou. Summer school on stress). Type: AFG
 • CHUDÁ, Zuzana - BUZGÓOVÁ, Katarína - BALAGOVÁ, Lucia - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Is non-verbal behavior during socially evaluated cold pressor test affected by different stress perception in healthy men? In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 16.(VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Type: AFL
 • JEŽOVÁ, Daniela - BUZGÓOVÁ, Katarína - BALAGOVÁ, Lucia - MARKO, Martin - KAPSDORFER, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor. Stress perception, cardiovascular and endocrine response to a socially evaluated cold-pressor test in healthy men. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. 21.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Fyziologické dny). Type: AFG
 • KARAILIEV, Peter - CHMELOVÁ, Magdaléna - RIEČANSKÝ, Igor - HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela. Zmeny úzkostného správania a expresie črevných proteínov po podávaní spironolaktónu v neurovývinovom modeli chronického stresu = Changes in anxiety-like behaviour and expression of gut proteins induced by spironolactone treatment in a neurodevelopmental model of chronic stress. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2019, vol. 23, suppl. 1, p. 53. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Rozšiřující se prostor moderní psychofarmakologie. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Type: AFG
 • KUTLÍKOVÁ, Hana - RIEČANSKÝ, Igor - BABKOVÁ, J. - WAGNER, Bernhard - EISENEGGER, C. - LAMM, Claus. The effects of testosterone on the physiological response to social and non-social stressor. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 40.(Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Type: AFL
 • MARKO, Martin - MICHALKO, Drahomír - RIEČANSKÝ, Igor. Remote associates test: An empirical proof of concept. In Behavior Research Methods, 2019, vol. 51, no., p. (4.063 - IF2018). ISSN 1554-351X. Type: ADCA
 • MARKO, Martin - MICHALKO, Drahomír - RIEČANSKÝ, Igor. The effects of prefrontal transcranial direct-current stimulation on semantic control functions. In L' encéphale, 2019, vol. 45, suppl. 2, p. S77. (0.865 - IF2018). ISSN 0013-7006. Type: AEGA
 • MARKO, Martin - CIMROVÁ, Barbora - RIEČANSKÝ, Igor. Úloha theta oscilácií v sémantickej kognícii. In Slovenský lekár, 2019, roč. 2019, suplementum, s. 19. ISSN 1335-0234.(VII. Konferencia o biologickej psychiatrii, Piešťany, 30.5-1.6.2019. Vega č. 2/0039/17 : Vplyv transkraniálnej stimulácie mozgu jednosmerným prúdom na senzorimotorické vrátkovanie u človeka. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Type: AFL
 • MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor. Účinok tDCS elektrickej stimulácie prefrontálnej kôry na tvorbu sémantických asociácií. In Slovenský lekár, 2019, roč. 2019, suplementum, s. 19. ISSN 1335-0234.(VII. Konferencia o biologickej psychiatrii, Piešťany, 30.5-1.6.2019. Vega č. 2/0039/17 : Vplyv transkraniálnej stimulácie mozgu jednosmerným prúdom na senzorimotorické vrátkovanie u človeka. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Type: AFL
 • MARKO, Martin - MICHALKO, Drahomír - RIEČANSKÝ, Igor. Sympathetic activation mediates the stress-induced impairment of cognitive flexibility. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 41.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Type: AFL
 • RIEČANSKÝ, Igor. Oxid dusnatý v patogenéze psychických porúch = Nitric oxide in the pathogenesis of mental disorders. In Psychiatrie, 2019, vol. 23, suppl. 2, p. 27. ISSN 1211-7579.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Type: AFG
 • ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - REPISKÁ, Gabriela - MINÁRIK, Gabriel - RIEČANSKÝ, Igor. Genetic interaction between neuronal nitric oxide synthase and serotonin transporter on prepulse inhibition in humans. In European Psychiatry, 2019, vol. 56, suppl., p. S141. (3.941 - IF2018). ISSN 0924-9338.(26th European Congress of Psychiatry - EPA 2018, March 3-6, 2018, Nice, France). Type: AEMA
 • ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - REPISKÁ, Gabriela - MINÁRIK, Gabriel - RIEČANSKÝ, Igor. Genetická interakcia medzi neuronálnou syntázou oxidu dusnatého a serotonínovým transportérom na prepulznú inhibíciu u človeka. In Slovenský lekár, 2019, roč. 2019, suplementum, s. 23. ISSN 1335-0234.(VII. Konferencia o biologickej psychiatrii, Piešťany, 30.5-1.6.2019. VEGA č. 2/0056/16 : Vplyv konštitučných faktorov redoxnej regulácie na endofenotypové znaky schizofrénie. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Type: AFL
 • VRANKOVÁ, Stanislava - GALANDÁKOVÁ, Z. - CEBOVÁ, Martina - MURÍNOVÁ, Jana - RIEČANSKÝ, Igor - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Oxid dusnatý a redoxný stav mozgu v experimentálnom neurovývinovom modeli schizofrénie. In Slovenský lekár, 2019, roč. 2019, suplementum, s. 28. ISSN 1335-0234.(VII. Konferencia o biologickej psychiatrii, Piešťany, 30.5-1.6.2019. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA č. 2/0151/18 : Interakcia metabolických faktorov a neurogénnej signalizácie pri experimentálnych modeloch depresie). Type: AFL

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus