Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

doc. Ing. Karel Saksl DrSc.

National projects

HydroHEA - Research and development of new high - entropy alloys for efficient hydrogen storage in energy applications

Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: doc. Ing. Saksl Karel DrSc.

* NOVEMBER - Development of novel 3D materials for post lithium ion batteries with high energy density

Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou

Duration: 1.7.2021 - 31.12.2024
Program: APVV
Project leader: Ing. Ballóková Beáta PhD.

* BiAll-2 - -

Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: Ing. Molčanová Zuzana PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver