Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

PhDr. Daniela Dvořáková DrSc.

National projects

* -

Anjouovské obdobie v Uhorskom kráľovstve

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: Vnútroústavné
Project leader: PhDr. Štefánik Martin PhD.

* Ars moriendi. Phenomenon of Death in the Medieval Kingdom of Hungary

Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: PhDr. Hlavačková Miriam PhD.

* The Phenomenon of Multilingualism in the Kingdom of Hungary in the Middle Ages and Early Modern Period

Fenomén viacjazyčnosti v Uhorskom kráľovstve v stredoveku a v ranom novoveku

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: Fundárková Anna M.A., PhD.

* The glamour and fall of nobility. Strategies of noble representation in the History of Slovakia

Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: Duchoňová Diana PhD.

Studies on the regimen of a medieval man. Alcoholic beverages as a cultural-historical phenomenon

Štúdie k životospráve stredovekého človeka. Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Dvořáková Daniela DrSc.

Projects total: 5

Note: * cosolver