Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

doc. RNDr. Pavol Hvizdoš DrSc.

International projects

* DuplexCER - High performance duplex ceramics for efficient maschining of nickel superalloysd

Vysoko odolná duplexná keramika pre efektívne obrábanie niklových superzliatin

Duration: 1.6.2022 - 31.5.2025
Program: ERANET
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.


National projects

* ADHEC - New high-entropy ceramic materials for advanced applications

Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie

Duration: 1.8.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.

-

Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1)

Duration: 1.9.2023 - 30.6.2026
Program: Plán obnovy EÚ
Project leader: doc. RNDr. Hvizdoš Pavol DrSc.

00110 - -

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfkliktom na Ukrajine -

Duration: 1.3.2023 - 28.2.2026
Program: Plán obnovy EÚ
Project leader: doc. RNDr. Hvizdoš Pavol DrSc.

* Stufdy of the influence of sdamples preparation conditions of micrometric dimensions by focused ion beam on their mechanical properties

Štúdium vplyvu podmienok prípravy vzoriek mikrometrických rozmerov fokusovaným iónovým zväzkom na ich mechanické vlastnosti

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Ing. Vojtko Marek PhD.

* NEOCAR - Novel enhanced oxidation-resistant ultra-high temperature carbides

Ultra-vysokoteplotné karbidy so zvýšenou oxidačnou odolnosťou

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: Ing. Kovalčíková Alexandra PhD.

Projects total: 6

Note: * cosolver