Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

prof. Ing. Albert Breier DrSc.

National projects

* A new insight at isothiocyanates as substances interfering with the homeostasis of neoplastically transformed cells

Nový pohľad na izotiokyanáty ako látky zasahujúce do homeostázy neoplasticky transformovaných buniek

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Imrichová Denisa PhD.

-

Špecifické zmeny v expresii niektorých génov zahrnuté v rozvoji rezistencie leukemických buniek voči xenobiotikám

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: prof. Ing. Breier Albert DrSc.

Projects total: 2

Note: * cosolver