Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

doc. Ing. Jozef Novák DrSc.

National projects

Photonic Lab-on-a-Chip: investigation and development of plasmonic sensor platform for immediate detection of composites in solutions

Fotonické laboratórium na čipe: výskum a vývoj platformy plazmonického senzora pre okamžitú detekciu zložiek v roztokoch

Duration: 1.7.2021 - 31.12.2024
Program: APVV
Project leader: doc. Ing. Novák Jozef DrSc.

Nano-optical probes and sensors integrated on optical fiber

Nanooptické sondy a senzory integrované na optickom vlákne

Duration: 1.8.2021 - 31.12.2024
Program: APVV
Project leader: doc. Ing. Novák Jozef DrSc.

* Contact engineering for advanced materials and devices

Výskum a vývoj kontaktov pre nové materiály a súčiastky

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Gregušová Dagmar DrSc.

Projects total: 3

Note: * cosolver