Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Katarína Nigutová PhD.

International projects

H2MobilHydride - Developoment and processing of advanced metal hydride composites with specific microstructure properties for mobile hydrogen storage applications

Vývoj a spracovanie pokročilých metalhydridových kompozitných materiálov pre uskladnenie vodíka určených pre mobilné aplikácie

Duration: 1.5.2023 - 30.4.2026
Program: ERANET
Project leader: RNDr. Nigutová Katarína PhD.

* EHSAL - Enhancement of Hydrogen Storage Properties of AlTiVCr Light Weight High Entropy Alloys (HEA) by Ti3C2 Mxene and Several Plastic Deformation

Zvýšenie uskladňovacej schopnosti vodíka v ľahkých vysoko-entropických zliatinách (HEA) typu AlTiVCr prídavkom Ti3C2 Mxenu a veľkej plastickej deformácie

Duration: 1.4.2022 - 31.3.2025
Program: European Interest Group (EIG) CONCERT-Japan
Project leader: doc. Ing. Saksl Karel DrSc.


National projects

* HydroHEA - Research and development of new high - entropy alloys for efficient hydrogen storage in energy applications

Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: doc. Ing. Saksl Karel DrSc.

PNMHCS - Research and development of a prototype of a low-pressure refuelling station for refuelling metal hydride equipment with green hydrogen

Výskum a vývoj prototypu nízkotlakovej čerpacej stanice pre zásobovanie metalhydridových zariadení zeleným vodíkom

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: RNDr. Nigutová Katarína PhD.

Projects total: 4

Note: * cosolver