Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Prof. RNDr. Zita Izakovičová PhD.

International projects

* ELMEN - ELMEN - Inter-institutional single framework contract for the provision of assistance for the technical and financial monitoring of ongoing projects funded from previous and on-going LIFE programmes and on thematic support

ELMEN - Multi-inštitucionálny rámcový kontrakt na poskytovanie asistencie pre technické a finančné monitorovanie bežiacich projektov spolufinancovaných z predchádzajúcich a súčasného LIFE programu a pre tematickú podporu

Duration: 1.4.2023 - 31.3.2027
Program: Multilaterálne - iné
Project leader: Mgr. Bezák Peter PhD.

* eLTER PPP - eLTER Preparatory Phase Project

eLTER Preparatory Phase Project

Duration: 1.2.2020 - 31.1.2025
Program: Horizont 2020
Project leader: RNDr. Halada Ľuboš CSc.

* eLTER PLUS - European long-term ecosystem, critical zone and socio-ecological systems research infrastructure PLUS

European long-term ecosystem, critical zone and socio-ecological systems research infrastructure PLUS

Duration: 1.2.2020 - 31.1.2025
Program: Horizont 2020
Project leader: RNDr. Halada Ľuboš CSc.

* PAREUS - PAREUS - Providing Adaptive knowledge for Ratcheting up the EU Biodiversity strategy for Sustainable landscapes and protected areas

PAREUS - Poskytovanie adaptívnych poznatkov pre posilnenie stratégie EÚ v oblasti biodiverzity pre udržateľné krajiny a chránené oblasti

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: Horizont Európa
Project leader: RNDr. Kanka Róbert PhD.


National projects

* BIO RESERVE - Implementation of Agenda 2030 through biosphere reserves

Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Piscová Veronika PhD.

* Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia

Výskum špecifických prvkov biokultúrnej krajiny na Slovensku

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Dobrovodská Marta PhD.

Projects total: 6

Note: * cosolver