Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Dáša Drenčaková

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • DRENČAKOVÁ, Dáša** - ACHIMOVIČOVÁ, Marcela. Príprava syntetického eucairitu - CuAgSe mletím v planetárnom mlyne. In METALURGIA JUNIOR 2023 : Zborník príspevkov, konferencia METALURGIA JUNIOR 05.-06. júna 2023, Herľany. Eds.: Girmanová, L., Vincejová, M.,. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2023, p.35-40. ISBN 978-80-553-4392-1. (VEGA 2/0036/23 : Pokročilý spôsob prípravy vybraných chalkogenidov kovov vysoko-energetickým mletím ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie.. APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. Metalurgia Junior 2023 : konferencia) Type: AFD
  • DRENČAKOVÁ, Dáša** - ACHIMOVIČOVÁ, Marcela. THERMOELECTRIC PROPERTIES OF MECHANOCHEMICALLY SYNTHESIZED CuAgSe EUCAIRITE. In 12th PhD STUDENTS SEMINAR. - Košice : Institute of Geotechnics Slovak Academy of Sciences, 2023, p.5. (VEGA 2/0036/23 : Pokročilý spôsob prípravy vybraných chalkogenidov kovov vysoko-energetickým mletím ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie.) Type: GII
  • 12th PhD STUDENTS SEMINAR. Košice : Institute of Geotechnics Slovak Academy of Sciences, 2023. 8s. 1 Type:
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus