Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Eva Kutejová DrSc.

National projects

* IntMmiMito - Interaction of Mmi1/TCTP protein with mitochondria

Interakcia proteínu Mmi1/TCTP s mitochondriami

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: RNDr. Pevala Vladimír PhD.

-

Úloha mitochondriálnej proteázy Lon a fosforylácie proteínov mitochondriálneho nukleoidu v homeostáze a udržiavaní mtDNA 2/0069/23

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: Ing. Kutejová Eva DrSc.

Interaction between proteases, chaperones and kinases in stress condition cause by pathological conditions.

Vzájomná inerakcia proteáz, šaperónov a kináz v mitochodriách pri strese spôsobenom patologickými stavmi. APVV-19-0298

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: Ing. Kutejová Eva DrSc.

Projects total: 3

Note: * cosolver