Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Jozef Mravec PhD.

International projects

* COPYTREE - European Network for Innovative Woody Plant Cloning

Európska sieť pre inovatívne klonovanie drevín

Duration: 24.10.2022 - 23.10.2026
Program: COST
Project leader: Mgr. Perniš Miroslav PhD.


National projects

CARBODNA - Aptamer-based analytical platform for in vitro and in situ analyses of complex carbohydrates

Nová analytická platforma pre in situ a in vitro analýzy komplexných sacharidov na báze aptamérov

Duration: 1.9.2022 - 31.8.2027
Program: IMPULZ
Project leader: Mgr. Mravec Jozef PhD.

* Influence of the cell wall proteins on embryogenic capacity of selected of conifers

Vplyv proteínov bunkovej steny na embryogénnu kapacitu pri vybraných druhoch ihličnanov

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Klubicová Katarína PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver