Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Radoslava Krištofová

International projects

* Absorption, distribution, deposition and elimination of encapsulated form of thymol in rabbit organism.

Absorbcia, distribúcia, depozícia a eliminácia enkapsulovanej formy tymolu v organizme králikov.

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Open Mobility
Project leader: MVDr. Plachá Iveta PhD

* How can biotransformation processes of thymol affect "gut health" in animal organism

Ako ovplyvňujú biotransformačné procesy tymolu "zdravie čreva" u zvierat.

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Project leader: MVDr. Plachá Iveta PhD

* MedPlants4Vet - Medicinal plants for animal health care: Translating tradition into modern veterinary medicine;

Medicinálne rastliny v starostlivosti o zdravie zvierat: prechod z tradičnej na modernú veterinárnu medicínu.

Duration: 12.10.2023 - 11.10.2027
Program: COST
Project leader: MVDr. Plachá Iveta PhD

Projects total: 3

Note: * cosolver