Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

MVDr. Katarína Gerčáková

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • GERČÁKOVÁ, Katarína - POTURNAJOVÁ, Martina - TYČIAKOVÁ, Silvia - REŽUCHOVÁ, Ingeborg - MATÚŠKOVÁ, Miroslava**. Mouse models for cancer research – current state and the perspective : Review. In Neoplasma, 2024, vol. 71, no. 2, pp. 99-116. (2023: 2 - IF, Q3 - JCR, 0.588 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0028-2685. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/neo_2024_240328N140 (APVV-21-0296 : INCAM - IDENTIFIKÁCIA NOVÝCH BIOMARKEROV SPOJENÝCH S RELAPSOM METASTATICKÉHO KOLOREKTÁLNEHO KARCINÓMU PO METASTASEKTÓMII. APVV-20-0314 : Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka. VEGA 2/0185/21 : Úloha mitochondrií v progresii kolorektálneho karcinómu) Type: ADDA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus