Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Veronika Valkovičová, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • BARŇÁKOVÁ, Miriam - VALKOVIČOVÁ, Veronika - ONDREJKA, Maroš. Tento etický kódex zakazuje extrémne prejavy sexizmu: sexuálne obťažovanie v etických kódexoch verejných vysokých škôl. In Od cyklu násilia k súhlasu: nové podoby vzdelávania a šírenia povedomia o sexuálnom násilí a obťažovaní : zborník abstraktov. 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, s. 28-29. ISBN 978-80-223-5674-9. (VEGA 2/0063/23 : Moc, kontrola a zraniteľnosť v intímnych vzťahoch – digitálne technológie a starostlivosť. Od cyklu násilia k súhlasu: nové podoby vzdelávania a šírenia povedomia o sexuálnom násilí a obťažovaní : konferencia) Type: AFH
  • POLÁKOVÁ, Viera - VALKOVIČOVÁ, Veronika - SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana. Digitálne technológie - pomocník alebo hrozba v partnerských vzťahoch. In Od cyklu násilia k súhlasu: nové podoby vzdelávania a šírenia povedomia o sexuálnom násilí a obťažovaní : zborník abstraktov. 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, s. 11-12. ISBN 978-80-223-5674-9. (Od cyklu násilia k súhlasu: nové podoby vzdelávania a šírenia povedomia o sexuálnom násilí a obťažovaní : konferencia) Type: AFH
  • VALKOVIČOVÁ, Veronika - KARKOŠKOVÁ, Slávka - MUSILOVÁ, Magdaléna. Pracovisko bez sexuálneho obťažovania. Ako na to? 1. vydanie. Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2023. 67 s. Dostupné na internete: https://www.totojerovnost.eu/vyskum/?fbclid=IwAR15u6DQ_AK55lntHoNde-3bPscX7t6cwyoUN90RveMmDvuWgOXumaHkgSg. ISBN 978-80-7138-182-2 Type: BAB
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus