Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing Lukáš Karaffa

International projects

* ESA PECS SVK - Feasibility Study of Contact Capacitor Discharge Welding for In-orbit and Lunar Applications

Štúdia uskutočniteľnosti zvárania kontaktným kondenzátorovým výbojom pre aplikácie na obežnej dráhe a na Mesiaci

Duration: 1.10.2023 - 30.4.2025
Program: European Space Agency (ESA)
Project leader: Ing. Beronská Naďa PhD.


National projects

* Effect of the functional layer of Cu/W electrode prepared by gas pressure infiltration on erosive wear in conditions of plasma discharge

Vplyv funkčnej vrstvy Cu/W elektródy pripravenej metódou tlakovej infiltrácie na erozívne opotrebenie v podmienkach plazmového výboja

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Ing. Beronská Naďa PhD.

Projects total: 2

Note: * cosolver