Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Anna Marková

International projects

* Water-borne parasitic diseases in Central Europe

Ľudské parazitózy viazané na vodné prostredie v strednej Európe

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Project leader: RNDr. Oros Mikuláš DrSc.

* ONEHEALTH - One Health concept & water-borne parasitic diseases in Central Europe: next-generation monitoring

One Health koncept a ľudské parazitózy viazané na vodné prostredie v strednej Európe: monitorovanie pomocou sekvenovania novej generácie

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: RNDr. Oros Mikuláš DrSc.


National projects

* Effect of environmental pollution on the functional morphology and chromosome of fish parasites

Vplyv environmentálnej záťaže na funkčnú morfológiu a chromozómy rybích parazitov

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Orosová Martina PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver