Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Oliver Zajac, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • ZAJAC, Oliver. Austrian Bureaucrats and Polish Revolutionaries as Allies? Czartoryski, Galicia, and Plans for a Future Polish Uprising 1831-1846. In Central Europe, 2023, vol. 21, no. 1, p. 8-19. (2022: 0.5 - IF, 0.101 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1479-0963. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/14790963.2023.2181497 (APVV-21-0371 : Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska) Type: ADCA
  • ZAJAC, Oliver. Od Paríža po Istanbul, od Štokholmu po Alžír, a medzitým aj v Prešporku : poľskí agenti na ceste k obnove samostatného štátu po roku 1831. In História zadnými dverami 5 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik, Jan Kalous. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023, s. 124-132. ISBN 978-80-224-2027-3. Type: BEF
  • ZAJAC, Oliver. Aj v kaštieli v Brodzanoch sa písali veľké dejiny. In HistoryLab : informačný portál o histórii, 2023, 29. 3., nestr. ISSN 2729-9287. Recenzia na: Európsky rod v slovenskom svete : Rod Friesenhof a Oldenburg 1789 – 1945 / Roman Holec, Alexandra Lukáčová. - Bratislava : Slovart, 2023. - ISBN 978-80-556-4745-6. Dostupné na internete: https://historylab.dennikn.sk/recenzie/aj-v-kastieli-v-brodzanoch-sa-pisali-velke-dejiny/ Type: EDI
  • ZAJAC, Oliver. Die polnische Frage und der Wiener Kongress 1814–1815. Hrsg. von Bogusław Dybaś. (Internationale Geschichte / International History, Bd. 6.) Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Wien 2021.226 S., Ill., Kt. ISBN 978-3-7001-8580-2. (€49,–.). In Zeitschrift für Ostmitteleuropa - Forschung, 2023, vol. 72, no. 3, p. 455-456. ISSN 0948-8294. Recenzia na: Die polnische Frage und der Wiener Kongress 1814–1815 / Hrsg. von Bogusław Dybaś. - Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2021. Dostupné na: https://doi.org/10.25627/202372311406 Type: EDI
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus