Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Jakub Michalík

International projects

* The technologically undemanding of aluminate glasses with interested optical properties

Technologicky nenáročná príprava hlinitanových skiel so zaujímavými optickými valstnosťami

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Open Mobility
Project leader: Ing. Majerová Melinda PhD.


National projects

* Ion exchange strengthened aluminosilicate glass/glass-ceramics with additional functionalities

Aluminosilikátové sklo/sklokeramika spevnené iónovou výmenou s ďalšími funkciami

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Ing. Majerová Melinda PhD.

* Ion exchange strengthened aluminosilicate glass/glass-ceramics with additional functionalities

Hlinitano-kremičitanové sklené a sklokeramické materiály spevnené iónovou výmenou a dodatočnými funckionalitami

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.

Projects total: 3

Note: * cosolver