Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Anton Petrov

National projects

* HaTo-Coat - Hard and tough boride and nitride-based coatings prepared by advanced PVD techniques

Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD technikami

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: doc. RNDr. Lofaj František DrSc.

* Development of ceramic nanofibers based on metals obtained from the waste recycling and prepared by needle less electrospinning.

Vývoj keramických nanovlákien na báze kovov získaných z recyklácie odpadov technológiou elektrostatického zvlákňovania

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Ing. Múdra Erika PhD.

* Com-Cer - Development of new compositionally-complex ceramics for extreme applications

Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: Ing. Kovalčíková Alexandra PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver