Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Lucia Milec

International projects

* ONTOX - Ontology-driven and artificial intelligence-based repeated dose toxicity testing of chemicals for next generation risk assessment

Testovanie opakovanej toxicity chemických látok na základe ontológie a umelej inteligencie za účelom hodnotenia rizík metódami NGRA

Duration: 1.5.2021 - 30.4.2026
Program: Horizont 2020
Project leader: Dr.rer.nat., Ing. Kanďárová Helena ERT


National projects

* Bio-compatibility assessment of medical devices and novel medical device materials using in vitro methods based on 3D reconstructed human tissue models.

Hodnotenie biologickej kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovativnych materiálov pre výrobu ZP s využitím in vitro metód založených na 3D rekonštruovaných modeloch ľudského tkaniva.

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: Dr.rer.nat., Ing. Kanďárová Helena ERT

Projects total: 2

Note: * cosolver