Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Barbora Mlyneková

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • MLYNEKOVÁ, Barbora. Športové aktivity profesorov na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1921–1938 = Sports activities of professors at the Faculty of Arts of the Comenius University in Bratislava, 1921–1938. In České, slovenské a československé dějiny 20. století XVII. Editoři: Kateřina Hrušková, David Nykodým, Jakub Seiner ; recenzenti: Zdeněk Doskočil, Jan Květina, Kateřina Portmann, Veronika Středová. - Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Historický ústav, 2023, s. 125-134. ISBN 978-80-7435-904-0. Type: AFA
  • MLYNEKOVÁ, Barbora. Pierre de Coubertin sa narodil pred 160 rokmi : olympijské hry vzkriesil francúzsky aristokrat. In Historická revue, 2023, roč. 34, č. 1, s. 52-56. ISSN 1335-6550. Type: BDF
  • MLYNEKOVÁ, Barbora. Olympijský príbeh jedného muža : zážitky Jiřího Gutha z cesty a Hier III. olympiády v Amerike. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 217-225. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus