Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Katarína Pružinská

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • ÁCSOVÁ, Aneta** - HOJEROVÁ, Jarmila - HERGESELL, Kristýna - HIDEG, Éva - CSEPREGI, Kristóf - BAUEROVÁ, Katarína - PRUŽINSKÁ, Katarína - MARTINIAKOVÁ, Silvia. Antioxidant and Anti-Pollution Effect of Naturally Occurring Carotenoids Astaxanthin and Crocin for Human Skin Protection. In ChemistrySelect, 2022, vol. 7, no. 28, e202201595. (2021: 2.307 - IF, Q3 - JCR, 0.407 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2365-6549. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/slct.202201595 (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení) Type: ADCA
  • CHRASTINA, Martin - DRÁFI, František - BAUEROVÁ, Katarína - PRUŽINSKÁ, Katarína - PONIŠT, Silvester. Biological disease-modifying drugs in the treatment of rheumatoid arthritis. In XI. Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th of July 2022. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2022, p. non. ISBN 978-80-89991-08-2. (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. APVV SK-PT-18-0022 : Spolupráca na komplexnom hodnotení farmakologického ovplyvnenia zápalových ochorení pohybového aparátu a gastrointestinálneho traktu na experimentálnych zvieracích modeloch. Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine 2022 : online conference) Type: AFH
  • CHRASTINA, Martin** - PRUŽINSKÁ, Katarína - PAŠKOVÁ, Ľudmila - VYLETELOVÁ, Veronika - ŠVÍK, Karol - BAUEROVÁ, Katarína - PONIŠT, Silvester. Antirheumatic and antioxidant effect of combination therapy of methotrexate and carnosic acid in experimental arthritis. In European Pharmaceutical Journal, 2022, vol. 69, no. s1, p. 44. (2021: 0.138 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-6786. (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. Česko-slovenské farmakologické dni) Type: AFL
  • KHADEMNEMATOLAHI, Sasan** - TAGHDISIESFEJÍR, Mohsen - PRUŽINSKÁ, Katarína - PONIŠT, Silvester - ŠVÍK, Karol - MUCHOVÁ, Jana - BAUEROVÁ, Katarína. Evaluation of the effect of hyaluronic acid in combination with methotrexate: a preclinical study focusing on oxidative stress parameters measured in adjuvant arthritis. In European Pharmaceutical Journal, 2022, vol. 69, no. s1, p. 50. (2021: 0.138 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-6786. (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. Česko-slovenské farmakologické dni) Type: AFL
  • PRUŽINSKÁ, Katarína - CHRASTINA, Martin - DRÁFI, František - TAGHDISIESFEJÍR, Mohsen - KHADEMNEMATOLAHI, Sasan - PONIŠT, Silvester - BAUEROVÁ, Katarína. The effect of selected carotenoids on progression of experimental arthritis. In XI. Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th of July 2022. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2022, p. non. ISBN 978-80-89991-08-2. (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. APVV SK-CN-21-0039 : Application of bionic hydrogel enriched with selected natural compounds for repair of articular cartilage lesion. Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine 2022 : online conference) Type: AFH
  • PRUŽINSKÁ, Katarína** - CHRASTINA, Martin - PONIŠT, Silvester - DRÁFI, František - TAGHDISIESFEJÍR, Mohsen - KHADEMNEMATOLAHI, Sasan - ŠVÍK, Karol - BAUEROVÁ, Katarína. Evaluation of the Effect of Natural Astaxanthin in a Preclinical Study: Comparison to Antiarthritic Effect of Other Carotenoids. In European Pharmaceutical Journal, 2022, vol. 69, no. s1, p. 64. (2021: 0.138 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-6786. (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. APVV SK-CN-21-0039 : Application of bionic hydrogel enriched with selected natural compounds for repair of articular cartilage lesion. Česko-slovenské farmakologické dni) Type: AFL
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus