Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Katarína Pružinská

National projects

* -

Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení.

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: PharmDr. Bauerová Katarína PhD., DrSc.

Projects total: 1

Note: * cosolver