Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Katarína Pružinská

International projects

* Arthrohydrogel - Application of bionic hydrogel enriched with selected natural compounds for repair of articular cartilage lesion.

Aplikácia bionického hydrogélu obohateného o vybrané prírodné látky na regeneráciu poškodenej kĺbovej chrupavky.

Duration: 1.2.2022 - 31.12.2023
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: PharmDr. Bauerová Katarína PhD., DrSc.


National projects

* -

Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení.

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: PharmDr. Bauerová Katarína PhD., DrSc.

Projects total: 2

Note: * cosolver