Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Miroslava Šudila Žilinská

International projects

* ATHENA - Implementing gender equality plans to unlock research potential of RPOs and RFOs in Europe

ATHENA - Implementácia plánov rodovej rovnosti s cieľom podpory výskumného potenciálu výskumných a výskum-financujúcich organizácií v Európe

Duration: 1.2.2021 - 31.1.2025
Program: Horizont 2020
Project leader: doc. PhDr. Bianchi Gabriel CSc.


National projects

-

Moc, kontrola a zraniteľnosť v intímnych vzťahoch - digitálne technológie a starostlivosť

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Šudila Žilinská Miroslava

* Power, control and vulnerability in intimate relationships - digital technologies and care

Moc, kontrola a zraniteľnosť v intímnych vzťahoch – digitálne technológie a starostlivosť

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Sekeráková Búriková Zuzana PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver