Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Tomáš Szabo PhD.

International projects

* COEVOLVERS - Coevolutionary approach to unlock the transformative potential of nature-based solutions for more inclusive and resilient communities

Koevolučný prístup k odomknutiu transformačného potenciálu prírode blízkych riešení pre inkluzívnejšie a odolnejšie komunity

Duration: 1.11.2022 - 31.10.2026
Program: Horizont Európa
Project leader: prof., Mgr. Kluvánková Tatiana PhD.


National projects

* Management of global change in vulnerable areas

Manažment globálnej zmeny v zraniteľných územiach

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: prof., Mgr. Kluvánková Tatiana PhD.

Projects total: 2

Note: * cosolver