Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Romana Krolčíková

International projects

* Nové slová - New words, new media, new social and language tendency in Serbia and Slovakia

Nové slová – nové médiá – nové tendencie v jazyku a spoločnosti v Srbsku a na Slovensku

Duration: 1.1.2021 - 30.12.2022
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: Mgr. Wachtarczyková Jana PhD.


National projects

* DISPRO - Digital Collection of Slovak Prose (DISPRO)

Digitálna zbierka slovenskej prózy (DISPRO)

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Debnár Marek PhD.

* Slovenský pravop - Slovak orthography and its rules in the context of contemporary linguistic theory and praxis

Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: doc. Mgr. Múcsková Gabriela PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver