Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Elżbieta Drążkiewicz PhD.

International projects

REDACT - Researching Europe, Digitalisation and Conspiracy Theories

Digitalizácia a konšpiračné teórie

Duration: 1.11.2022 - 30.10.2025
Program: ERANET
Project leader: Drążkiewicz Elżbieta PhD.

DecolDEV - Decolonising Development: Research, Teaching, Practice

Vývoj dekolonizácie: výskum, výučba a prax

Duration: 1.9.2020 - 30.8.2024
Program: COST
Project leader: Drążkiewicz Elżbieta PhD.


National projects

-

Konflikty o tom, čo je pravda na Slovensku a v Poľsku

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Drążkiewicz Elżbieta PhD.

-

Pandemické pravdy: Porovnávacia štúdia konfliktov o konšpiračných teóriách v krajinách Vyšehradskej štvorky

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: Drążkiewicz Elżbieta PhD.

* Social context of generalized and institutional trust in Slovakia

Spoločenské súvislosti všeobecnej a inštitucionálnej dôvery na Slovensku

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Klobucký Robert PhD.

Projects total: 5

Note: * cosolver