Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Katarína Čuláková

National projects

* ALTERCONSUM - Alternative food networks: a shift from consumerism to sustainable consumption

Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: Mgr. Bilková Kristína PhD.

Generational differences in shopping behavior of Slovak consumers during COVID-19 pandemic

-

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2023
Program: DoktoGranty
Project leader: Mgr. Čuláková Katarína

* The impact of the COVID-19 pandemic on changes in consumption and its manifestations in new patterns of consumer behavior in Slovakia

Vplyv pandémie COVID-19 na zmeny v spotrebe a jej prejavy v nových vzorcoch správania spotrebiteľov na Slovensku

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Bilková Kristína PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver