Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Ondrej Šály

National projects

* Positives and negatives. The Turkish world in the area of Central Europe in the early modern period

Pozitíva a negatíva. Turecký svet v priestore strednej Európy v období raného novoveku

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: Vnútroústavné
Project leader: PhDr. Čičaj Viliam CSc.

* Crossing the frontiers. The Phenomenon of Mobility in the History of Slovakia

Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska

Duration: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Segeš Dušan M.A., PhD.

Projects total: 2

Note: * cosolver