Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Martin Števko PhD.

National projects

-

Mineralogické, kryštalochemické a izotopové štúdium sulfosolí z vybraných typov rudných mineralizácií

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Števko Martin PhD.

ZveTtr - Weathering of minerals of the tetraedrite group: mobility of elements, supergene products and their stability

Zvetrávanie minerálov tetraedritovej skupiny: mobilita prvkov, supergénne produkty a ich stabilita

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: Mgr. Števko Martin PhD.

Projects total: 2

Note: * cosolver