Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Ing. Ľubica Horovská

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • SEČOVÁ, Petra - HACKEROVÁ L, Lenka - HOROVSKÁ, Ľubica - MICHALKOVÁ, Katarína - JANKOVIČOVÁ, Jana - POSTLEROVÁ, Pavla** - ANTALÍKOVÁ, Jana**. Complexity and modification of the bull sperm glycocalyx during epididymal maturation. In Faseb Journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 2024, vol. 38, no. 10, art. no. 23687. (2023: 1.412 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0892-6638. Dostupné na: https://doi.org/10.1096/fj.202400551RR (Vega č. 2/0074/24 : Štúdium procesov asociovaných s maturáciou býčích spermií. APVV-19-0111 : Kryouchovávanie gamet a embryí hovädzieho dobytka pre účely génovej banky) Type: ADCA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus