Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Eva Labancová PhD.

International projects

T0P-AGRI-Network - Towards zer0 Pesticide AGRIculture : European Network for sustainability (T0P-AGRI-Network)

Čelom k nulovému používaniu pesticídov v poľnohospodárstve: Európska sieť pre udržateľnosť

Duration: 19.9.2022 - 18.9.2026
Program: COST
Project leader: Mgr. Labancová Eva PhD.


National projects

* The utilisation of indigenous microorganisms and natural compounds for improvement of seed germination, plant growth and the amelioration of the abiotic stress

Využitie pôvodných mikroorganizmov a prírodných zlúčenín na zlepšenie klíčenia, rastu rastlín a na zmiernenie abiotického stresu

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kollárová Karin PhD.

Projects total: 2

Note: * cosolver