Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

RNDr. Viktória Čabanová, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • LIČKOVÁ, Martina - ČABANOVÁ, Viktória - FUMAČOVÁ, Sabina - VAŇOVÁ, Veronika - KAJANOVÁ, Ivana - JELENSKÁ, Lenka - RÁDIKOVÁ, Žofia - KOPÁČEK, Juraj - KLEMPA, Boris. Seroprevalence study of the tick-borne encephalitis virus in Slovakia : Poster 39. In CzechoSlovak Virology Conference : Book of Abstracts - Sborník abstraktů z konference CzechoSlovak Virology Conference 2024. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci s Českou společností pro biochemii a molekulární biologii a Národním centrem pro virologii a bakteriologii, 2024, s. 71. (CzechoSlovak Virology Conference 2024. CzechoSlovak Virology Conference 2024) Type: GII
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus