Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Dominik Želinský PhD.

National projects

* -

Pandemické pravdy: Porovnávacia štúdia konfliktov o konšpiračných teóriách v krajinách Vyšehradskej štvorky

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: Drążkiewicz Elżbieta PhD.

Projects total: 1

Note: * cosolver