Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Anita Kozubová PhD.

National projects

* Validation of Late Prehistoric sites in selected regions by interdisciplinary and non-destructive research

Validácia nálezísk mladšieho praveku vo vybraných regiónoch metódami interdisciplinárnej a nedeštruktívnej archeológie

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Oravkinová Dominika PhD.

* Influence of the exploitation of natural resources on ways of life in the Bronze Age and Iron Age

Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Benediková Lucia PhD.

Projects total: 2

Note: * cosolver