Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Dagmara Varcholová PhD.

International projects

* H2MobilHydride - Developoment and processing of advanced metal hydride composites with specific microstructure properties for mobile hydrogen storage applications

Vývoj a spracovanie pokročilých metalhydridových kompozitných materiálov pre uskladnenie vodíka určených pre mobilné aplikácie

Duration: 1.5.2023 - 30.4.2026
Program: ERANET
Project leader: RNDr. Nigutová Katarína PhD.

* EHSAL - Enhancement of Hydrogen Storage Properties of AlTiVCr Light Weight High Entropy Alloys (HEA) by Ti3C2 Mxene and Several Plastic Deformation

Zvýšenie uskladňovacej schopnosti vodíka v ľahkých vysoko-entropických zliatinách (HEA) typu AlTiVCr prídavkom Ti3C2 Mxenu a veľkej plastickej deformácie

Duration: 1.4.2022 - 31.3.2025
Program: European Interest Group (EIG) CONCERT-Japan
Project leader: doc. Ing. Saksl Karel DrSc.


National projects

* HydroHEA - Research and development of new high - entropy alloys for efficient hydrogen storage in energy applications

Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: doc. Ing. Saksl Karel DrSc.

* PNMHCS - Research and development of a prototype of a low-pressure refuelling station for refuelling metal hydride equipment with green hydrogen

Výskum a vývoj prototypu nízkotlakovej čerpacej stanice pre zásobovanie metalhydridových zariadení zeleným vodíkom

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: RNDr. Nigutová Katarína PhD.

* Research and development of highentropy alloys for efficient hydrogen storage

Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Saksl Karel DrSc.

* NOVEMBER - Development of novel 3D materials for post lithium ion batteries with high energy density

Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou

Duration: 1.7.2021 - 31.12.2024
Program: APVV
Project leader: Ing. Ballóková Beáta PhD.

* BiAll-2 - Development of new bioresorbable alloys for intracorporeal implants

Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: Ing. Molčanová Zuzana PhD.

Projects total: 7

Note: * cosolver