Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Konštantín Rosina PhD.

National projects

METELCO - Mapping population distribution and mobility in Slovakia using mobile network data

Mapovanie rozmiestnenia a mobility populácie na Slovensku s využitím lokalizačných údajov mobilnej siete

Duration: 1.7.2021 - 31.12.2024
Program: APVV
Project leader: Mgr. Rosina Konštantín PhD.

Projects total: 1

Note: * cosolver