Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Michal Ďurčo, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • ĎURČO, Michal. Čo ste (ne)vedeli o Štefanovi Baničovi. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 193-203. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
  • ĎURČO, Michal. Priekopníci motorizmu na cestách aj necestách. In História zadnými dverami 5 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik, Jan Kalous. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023, s. 210-222. ISBN 978-80-224-2027-3. Type: BEF
  • ĎURČO, Michal. The Rise and Decline of Communist Czechoslovakia's Railway Sector By Tomáš Nigrin. Budapest: CEU Press, 2022. Pp. 260. In Technology and Culture, 2023, vol. 64, no. 3, pp. 956-958. (2022: 0.7 - IF, Q2 - JCR, 0.333 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0040-165X. Recenzia na: The Rise and Decline of Communist Czechoslovakia's Railway Sector / Tomáš Nigrin. - Budapest : CEU Press, 2022. Dostupné na: https://doi.org/10.1353/tech.2023.a903993 Type: EDI
  • HALLON, Ľudovít - ĎURČO, Michal. Vybraní experti v štátnej technickej správe na Slovensku po roku 1918 = Selected experts in the state technical administration in Slovakia after 1918. In Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945. 1. vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 355-384. ISBN 978-80-224-2001-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Type: ABB
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus