Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Barbora Puzderová PhD.

National projects

* CA(9)NNIBAL - Cell-in-cell phenomena as microevolutionary processes in cancer progression: a role for hypoxia-induced carbonic anhydrase IX

Fenomény “bunka v bunke” ako mikroevolučné procesy v nádorovej progresii: úloha hypoxiou-indukovanej karbonickej anhydrázy IX

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: prof. RNDr. Pastoreková Silvia DrSc.

* Effects of natural polyphenol and nonsteroidal anti-inflammatory drug combination therapy on the tumor microenvironment

Vplyv kombinovanej terapie prírodnými polyfenolmi a nesteroidnými protizápalovými liečivami na nádorové mikroprostredie

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Grossmannová Katarína PhD.

Projects total: 2

Note: * cosolver