Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Miriam Mladá PhD.

National projects

* Innate antiviral defense responses of selected human skin cells to tick-borne encephalitis virus and their modulation by bioactive substances in tick saliva

Vrodené antivírusové obranné reakcie vybraných buniek ľudskej kože voči vírusu kliešťovej encefalitídy a ich modulácia bioaktívnymi látkami v slinách kliešťov.

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Štibrániová Iveta PhD.

Projects total: 1

Note: * cosolver