Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Kristína Šimoničová PhD.

National projects

* Omnipotence - Defense mechanisms of microbial and animal cells in reducing their sensitivity to plant defensive compounds

Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: Ing. Sulová Zdena DrSc.

* Monitoring the interconnection of molecular events leading to the development of multidrug resistance in leukemic cells

Sledovanie prepojenia molekulárnych dejov vedúcich k rozvoju viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Ing. Sulová Zdena DrSc.

* LEBRE - Multidrug resistance of leukemia cells - Phenotype caused by interference of multimodal molecular reasons

Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: Ing. Sulová Zdena DrSc.

* RETATGZPP - Use of recombinant enzymes with thioglucosidase activity for the transformation of plant glucosinolates and their analogues into biologically active substances with preventive and suppressive effect on neoplasia development

Využitie rekombinantných enzýmov s tioglukozidázovou aktivitou na transformáciu rastlinných glukozinolátov a ich analógov na biologicky aktívne látky s preventívnym a supresívnym účinkom na rozvoj neoplázie.

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: RNDr. Imrichová Denisa PhD.

* DNA methylation changes accompanying the development of multidrug resistance

Zmeny metylácie DNA sprevádzajúce rozvoj viacliekovej rezistencie

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Pavlíková Lucia PhD.

Projects total: 5

Note: * cosolver