Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Jana Magdaléna Micháleková, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • MICHÁLEKOVÁ, Jana Magdaléna. Rodinné väzby členov municipiálneho výboru mesta Prešporok v období dualizmu = The Family Ties of the Pressburg Municipal Committee Members during the Period of Dualism. In Historické štúdie 57 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Prvé vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV, v. v. i. : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023, s. 61-76. ISBN 978-80-224-2048-8. ISSN 0440-9515. (APVV-22-0205 : Problémy dejín historiografie a myslenia o dejinách na Slovensku. Vega 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike: Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia) Type: AEDA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus