Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Erik Šimon PhD.

National projects

* ZERO - Zero-excess solid-state lithium batteries

Bezanódové tuholátkové lítiové batérie

Duration: 1.7.2023 - 31.12.2026
Program: APVV
Project leader: Ing. Nádaždy Vojtech CSc.

* Low energy synthesis of high performance NaSICON-like structured cathodes for rechargeable Sodium-Ion Batteries (SIBs)

Nízko-energetická syntéza katód so štruktúrou NaSICON-u pre nabíjateľné sodíkovo-iónové batérie

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Ing. Taveri Gianmarco PhD.

Preparation and study of porous and non-porous aluminium anode for the purpose of increasing the performance of the primary Al-air battery.

Príprava a štúdium poréznej a neporéznej hliníkovej anódy pre účely zvýšenia výkonu primárnej Al-vzduch batérie.

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Šimon Erik PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver