Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Dominika Oravkinová PhD.

National projects

Geochemical perspectives on bronze production and distribution in fortified settlements of the Early Bronze Age in eastern Slovakia

Produkcia a distribúcia bronzu na opevnených sídliskách staršej doby bronzovej na východnom Slovensku z pohľadu geochemických analýz

Duration: 1.7.2023 - 31.7.2024
Program: Iné projekty
Project leader: Mgr. Oravkinová Dominika PhD.

Validation of Late Prehistoric sites in selected regions by interdisciplinary and non-destructive research

Validácia nálezísk mladšieho praveku vo vybraných regiónoch metódami interdisciplinárnej a nedeštruktívnej archeológie

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Oravkinová Dominika PhD.

Projects total: 2

Note: * cosolver