Information Page of SAS Employee

Mgr. Ivica Pivková PhD. - projects

National projects

* Spatio-temporal changes of chemical and production properties of soils and phytocoenoses in segments of managed forest ecosystems
Časopriestorové zmeny chemických a produkčných vlastností pôd a fytocenóz v segmentoch obhospodarovaných lesných ekosystémov
Program: VEGA
Project leader: Ing. Kuklová Margita CSc.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

Projects total: 1

Note:
* cosolver