Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Ján Černecký, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • SARVAŠOVÁ, Zuzana** - SEDLIAK, Maroš - HLADKÝ, Radovan - ČERNECKÝ, Ján - ŠTĚRBOVÁ, Martina. Mapovanie a hodnotenie ekosystémových služieb lesa [Mapping and assessment of forest ecosystem services]. In HAJDÚCHOVÁ, Iveta et al. Strategické zmeny vo financovaní lesov - Strategic changes in forest financing : Recenzovaný zborník pôvodných vedeckých prác. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene Lesnícka fakulta Katedra lesníckej ekonomiky a politiky, 2023, s. 103-109. ISBN 978-80-228-3407-0. Dostupné na internete: https://klep.tuzvo.sk/sites/default/files/02_zbornik_pvp_2023.pdf Type: AEDA
  • ŠPULEROVÁ, Jana - IZAKOVIČOVÁ, Zita - PONDELIK, Radovan - SUROVÁ, Diana - ČERNECKÝ, Ján. The assessment of natural capital of biodiversity for pollinators. In Geografický časopis, 2024, roč. 76, č. 1, s. 5-23. ISSN 0016-7193. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/journals/uploads/03280917%C5%A0pulerova%20et%20al..pdf (313011BVY7 : Podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečného riešiteľského tímu - Support of research and development activities of a unique research team) Type: ADNA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus