Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Ján Černecký PhD.

International projects

* PAREUS - PAREUS - Providing Adaptive knowledge for Ratcheting up the EU Biodiversity strategy for Sustainable landscapes and protected areas

PAREUS - Poskytovanie adaptívnych poznatkov pre posilnenie stratégie EÚ v oblasti biodiverzity pre udržateľné krajiny a chránené oblasti

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: Horizont Európa
Project leader: RNDr. Kanka Róbert PhD.

Projects total: 1

Note: * cosolver