Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Ján Černecký PhD.

International projects

PEOPLE-EA - PEOPLE Ecosystem Accounting

PEOPLE Ecosystem Accounting

Duration: 1.6.2022 - 31.3.2024
Program: European Space Agency (ESA)
Project leader: Mgr. Černecký Ján PhD.

* PAREUS - Providing Adaptive knowledge for Ratcheting up the EU Biodiversity strategy for Sustainable landscapes and protected areas

Poskytovanie adaptívnych poznatkov pre posilnenie stratégie EÚ v oblasti biodiverzity pre udržateľné krajiny a chránené oblasti

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: Horizont Európa
Project leader: RNDr. Kanka Róbert PhD.


National projects

* ENVIRO PLUS - Supporting the R&D activities of a unique research team

Podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečného riešiteľského tímu

Duration: 27.9.2022 - 31.12.2023
Program: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Project leader: Mgr. Kalivoda Henrik PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver