Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

prof., PharmDr. Adriana Duriš Adameová PhD.

International projects

MECACCM2 - Preclinical study targeting mechanosensitive Ca2+channels for Cerebral Cavernous Malformations therapy and early diagnosis.

Predklinická štúdia zameraná na mechanosenzitívne Ca2+ kanály so zámerom terapie cerebrálnych kavernóznych malformácií a ich včasnej diagnostiky.

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: Horizont 2020
Project leader: prof., PharmDr. Duriš Adameová Adriana PhD.


National projects

* Study of the role of innate cardioprotection in the rat myocardium evoked by non-pharmacological adaptive stimuli under normal and pathological conditions.

Štúdium úlohy endogénnej kardioprotekcie v myokarde potkana evokovanej nefarmakologickými adaptačnými stimulmi za normálnych a patologických podmienok

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: MUDr. Ravingerová Táňa DrSc., FIACS

Projects total: 2

Note: * cosolver